News

Proiect PN-III-P2-2.1 – PED-2021-2193

Formulări topice multifuncționale inovatoare, bioactive pentru gestionarea rănilor maligne.

Read more..


ERANET-JPI-EC-AMR -AWARE-WWTP

Rezistența la antibiotice în apele uzate: riscuri de transmitere la angajați și la rezidenții din proximitatea stațiilor de tratare a apelor reziduale

Read more..


PN-III-P2-2.1-BG-2016-0369

Transferul cunoaşterii privind investigarea proprietăţilor antiinfecţioase şi antitumorale ale unor noi formulări cosmetice si farmaceutice pe bază de extracte naturale

Read more..


PN-III-P4-ID-PCE-2016-0921

Metodă rapidă bazată pe citometria în flux pentru detectarea microorganismelor și testarea sensibilității la antibiotice direct din produsele patologice

Read more..