PN-III-P4-ID-PCE-2016-0921


 Administrator    27 Nov 2019
 None    Proiecte 2016

pachete-d-elucru-ok.jpg

Metodă rapidă bazată pe citometria în flux pentru detectarea microorganismelor și testarea sensibilității la antibiotice direct din produsele patologice

Proiectul Metodă rapidă bazată pe citometria în flux pentru detectarea microorganismelor și testarea sensibilității la antibiotice direct din produsele patologice urmărește  utilizarea potențialului citometriei ȋn flux pentru a dezvolta un protocol de testare rapid, de mare acuratețe și cu un preț de cost relativ mic, pentru determinarea bacteriilor rezistente la antibiotice direct ȋn probe clinice, oferind astfel personalului medical posibilitatea de a adopta o antibioterapie urgență eficientă, pentru reducerea emergenței rezistenței la antibiotice.


 Research report 2017
 PCE_179_2017_English
 Raport Etapa 2018
 Raport de activitate 2019


PN-III-P2-2.1-BG-2016-0369


 Administrator    27 Nov 2019
 None    Proiecte 2016

download.jpg

Transferul cunoaşterii privind investigarea proprietăţilor antiinfecţioase şi antitumorale ale unor noi formulări cosmetice si farmaceutice pe bază de extracte naturale

Transferul cunoaşterii privind investigarea proprietăţilor antiinfecţioase şi antitumorale ale unor noi formulări cosmetice si farmaceutice pe bază de extracte naturale (BeeHerE)


 Raport faza de executie I
 Raport faza de executie II
 Raport faza de executie III
 Diseminarea rezultatelor

Workshop-ul proiectului:

 Workshop de finalizare a proiectului 
 ICUB Proiect 116BG/ 2016

ERANET-JPI-EC-AMR -AWARE-WWTP


 Administrator    27 Nov 2019
 None    Proiecte 2018

aware.jpg

Rezistența la antibiotice în apele uzate: riscuri de transmitere la angajați și la rezidenții din proximitatea stațiilor de tratare a apelor reziduale

Rezistența la antibiotice în apele uzate: riscuri de transmitere la angajați și la rezidenții din proximitatea stațiilor de tratare a apelor reziduale


 AWARE_WWTP_Ro
 AWARE_WWTP_En

Raportari stiintifice:

 AWARE WWTP RST 2017
 AWARE WWTP RST 2018
 AWARE WWTP RST 2019
 AWARE WWTP RST 2020