PN-III-P2-2.1-BG-2016-0369


 Administrator    27 Nov 2019
 None    Proiecte 2016

download.jpg

Transferul cunoaşterii privind investigarea proprietăţilor antiinfecţioase şi antitumorale ale unor noi formulări cosmetice si farmaceutice pe bază de extracte naturale

Transferul cunoaşterii privind investigarea proprietăţilor antiinfecţioase şi antitumorale ale unor noi formulări cosmetice si farmaceutice pe bază de extracte naturale (BeeHerE)


 Raport faza de executie I
 Raport faza de executie II
 Raport faza de executie III
 Diseminarea rezultatelor

Workshop-ul proiectului:

 Workshop de finalizare a proiectului 
 ICUB Proiect 116BG/ 2016

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0921


 Administrator    27 Nov 2019
 None    Proiecte 2016

pachete-d-elucru-ok.jpg

Metodă rapidă bazată pe citometria în flux pentru detectarea microorganismelor și testarea sensibilității la antibiotice direct din produsele patologice

Proiectul Metodă rapidă bazată pe citometria în flux pentru detectarea microorganismelor și testarea sensibilității la antibiotice direct din produsele patologice urmărește  utilizarea potențialului citometriei ȋn flux pentru a dezvolta un protocol de testare rapid, de mare acuratețe și cu un preț de cost relativ mic, pentru determinarea bacteriilor rezistente la antibiotice direct ȋn probe clinice, oferind astfel personalului medical posibilitatea de a adopta o antibioterapie urgență eficientă, pentru reducerea emergenței rezistenței la antibiotice.


 Research report 2017
 PCE_179_2017_English
 Raport Etapa 2018
 Raport de activitate 2019


PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0114


 Administrator    14 Jan 2016
 None    Proiecte 2016

glinaStEp.jpg

Glina Presentation1 1
Selectia si diseminarea genelor de rezistenta la antibiotice de la nivelul statiilor de epurare a apelor uzate in mediul acvatic si sectorul clinic (RADAR). Selection and dissemination of antibiotic resistance genes from wastewater treatment plants into the aquatic environment and clinical reservoirs (RADAR).
 RADAR
Prezentare proiect
 RADAR
Project presentation
 RADAR_RST_2018  RADAR
Project results
 RADAR_RST_2019
 RADAR_RST_2020
 RADAR_RST_2021
 RADAR_RST_2022