News

PN-III-P3-3.1-PM-RO-CN-2018-0147

Studii in silico și experimentale ale unor platforme genetice mobile de rezistență multiplă la antibiotice

Read more..COFUND-JPI-EC-AMR-ARMIS

Strategiile de intervenție asupra gunoiului de grajd cu privire la rezistența la antibiotice

Read more..