Transferul cunoaşterii privind investigarea proprietăţilor antiinfecţioase şi antitumorale ale unor noi formulări cosmetice si farmaceutice pe bază de extracte naturale.Workshop-ul proiectului:


Rezumatul proiectului

    Proiectul propune elaborarea unei metodologii inovative de testare a activităţii antimicrobiene, antivirale, antitumorale şi imunomodulatoare, precum şi de elucidare a mecanismelor de acţiune la nivel celular şi molecular a unor extracte naturale vegetale şi apicole, în scopul introducerii acestora în noi formulări cosmetico-farmaceutice pentru extinderea gamei de produse comercializate de agentul economic participant în proiect – Hofigal S.A.
  Strategia abordată se bazează pe numeroase date ştiinţifice din literatura de specialitate şi pe rezultatele experimentale originale ale tuturor partenerilor implicaţi, privind obținerea, caracterizarea și comercializarea unor produse /compuși naturali cu actiune terapeutică sau profilactică.
  Proiectul pe care îl propunem se înscrie într-o o direcție majoră de cercetare la nivel mondial, vizând descoperirea și propunerea unor soluții de tratament complementar, cu compuși naturali de origine vegetală sau pe bază de propolis, al unor categorii de patologii (respectiv boli infecţioase şi cancer) care ocupă, în prezent, topul cauzelor generatoare de morbiditate şi mortalitate la nivel global.
  Alternativele terapeutice care vor fi investigate în cadrul acestui proiect sunt reprezentate de utilizarea unor compuşi naturali cu un potenţial terapeutic şi preventiv ridicat, cuantificat pe baza următoarelor proprietăţi: compoziția complexă ce permite acțiunea simultană asupra mai multor ținte biologice; diminuarea riscului selectării rezistenței la tratament, atât în cazul agenţilor infecţioşi virali, bacterieni şi fungici, cât şi în cazul celulelor tumorale; efect imunomodulator; biocompatibilitate ridicată; efecte secundare minime sau inexistente

Scopul proiectului

   Scopul proiectului este elaborarea unei metodologii inovative de testare a activităţii antiinfecțioase, antitumorale și imunomodulatoare, precum și de elucidare a mecanismelor de acțiune la nivel celular și molecular a unor extracte naturale vegetale și pe bază de propolis, în scopul introducerii acestora în noi formulări cosmetice şi farmaceutice pentru extinderea gamei de produse comercializate de agentul economic participant în proiect – Hofigal S.A.
  Acest deziderat se va realiza prin utilizarea expertizei și infrastructurii existente în Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, Institutul de Cercetări al Universității din București-ICUB, Secțiunea Științele Vieții, Mediului și Pământului şi Institutul de Virusologie Șt.S.Nicolau.
   In cadrul proiectului, Hofigal va pune la dispoziție plantele, produsele apicole și extractele concentrate, și va realiza caracterizarea fizico-chimică a acestora.

Vor fi luate în studiu următoarele plante și derivate din plante:

 • armurariu (Sylibum marianum / Cardus marianum – fructus) (acțiune chemopreventivă, antiinflamatorie);
 • rosmarin (Rosmarinus officinalis – folium) (acțiune antioxidantă, antiseptică, antiinflamatorie);
 • catina roşie (Tamarix gallica) (acţiune detoxifiantă, antivirală, antiinflamatorie);
 • rostopasca (Chelidonium majus) (acțiune antitumorală, antivirală, antiinflamatorie);
 • lemn dulce (Glycyrrhyza glabra – radix) (acțiune imunomodulatoare, ntiinflamatorie, antivirală, antimicotică);
 • propolis (efect antimicrobian de spectru larg, antiviral, antitumoral, antioxidant, imunomodulator..

(EN) Project Abstract

     The present project proposal aims the development of an innovative methodology for testing the antimicrobial, antiviral, anti-tumor and immunomodulatory activity, and to elucidate the mechanisms of action at the cellular and molecular level of natural bee and plant extracts with the purpose of introducing them în new cosmetic and pharmaceutical formulations, for expanding the marketed products range of the economic agent participating în the project – Hofigal S.A.
The addressed strategy is based on abundant scientific literature and original experimental results of all involved partners regarding the characterization and marketing of natural products / compounds with therapeutic or prophylactic value.
The proposed project falls into a major research direction aimed at the discovery of complementary therapeutic solutions based on natural compounds, for the treatment of different pathologies (i.e., infectious diseases and cancer), which are currently found în the top of causes of global morbidity and mortality.
The therapeutic alternatives that will be investigated în this project are based on natural compounds of vegetal and bee origin, with high therapeutic and preventive potential, due to the following properties: complex composition that allows simultaneous action on multiple biological targets; decreased risk for selecting resistance, both în case of infectious agents, such as viral, bacterial and fungal, and în the case of tumor cells; immunomodulatory effect; high biocompatibility; minimal or no side effects.
The project goal is to develop an innovative methodology for testing the anti-infective, anti-tumoral and immunomodulatory activity and to elucidate the mechanisms of action at the cellular and molecular level of botanical and propolis extracts, in the purpose to introduce them in new cosmetic and pharmaceutical formulations for expanding the range of products sold by the economic entity participating in the project – Hofigal SA.
This goal will be achieved through the use of existing infrastructure and expertise of the teams from the University of Bucharest, Faculty of Biology, Research Institute of the University of Bucharest, Life, Environment and Earth Sciences Section and the Institute of Virology Şt.S. Nicolau.
In the project, Hofigal will provide the plants, bee products and concentrated extracts and will undertake their physicochemical characterization.

There will be studied the following plants and plantderived:

 • thistle (Sylibum marianum / Cardus marianum – fruits) (chemopreventive and antiinflammatory activity);
 • rosemary (Rosmarinus officinalis – leaves) (antioxidant, antiseptic, antiinflammatory activity);
 • red buckthorn (Tamarix gallica) (detoxifying, antiviral, anti-inflammatory activity);
 • celandine (Chelidonium majus) (antitumor, antiviral, anti-inflammatory activity);
 • licorice(Glycyrrhyza glabra – radix) (immunomodulatory, anti-inflammatory, antiviral, antifungal activity); 
 • propolis (broad-spectrum antimicrobial activity, antiviral, antitumor, antioxidant, immunomodulatory activity.