Rezistența la antibiotice în apele uzate: riscuri de transmitere la angajați și la rezidenții din proximitatea stațiilor de tratare a apelor reziduale.
Obiective

    Obiectivul acestei colaborări transnaționale care combină punctele forte ale cercetării europene într-o manieră complementară și sinergică este de a aborda una dintre cele mai relevante probleme pentru sănătatea publică reprezentată de rezistența la antibiotice în SE pentru identificarea căilor de transmitere și a riscurilor de expunere și pentru propunerea de măsuri de reducere a riscurilor.

Obiective specifice:

  • studiul impactului expunerii la bacterii rezistente și la genele de rezistență la antibiotice provenite din SE asupra sănătății ocupaționale și asupra mediului;
  • studiul riscului de transmitere la om pe cale hidrică și aeriană;
  • evaluarea eficienței diferitelor tehnologii de tratare a apelor uzate;
  • investigarea selecției și emergenței rezistenței în SE, prin studiul densității relative a genelor de rezistență și prin explorarea de noi gene de rezistență.

Rezultate așteptate

  • Pe baza rezultatelor furnizate atât de metode bazate pe cultivarea microbiană, cât și pe datele de secvențiere și PCR cantitativ (qPCR), corelate cu analize geospațiale se va realiza modelarea riscului de expunere pe cale digestivă și respiratorie.
  • Va fi analizată de asemenea eficiența diferitelor procese de tratare a apelor reziduale în ceea ce privește reducerea rezistenței la antibiotice și, prin aceasta, se vor identifica punctele critice de control, oferind o bază științifică pentru implementarea unor măsuri de intervenție.