PN-III-P3-3.1-PM-RO-CN-2018-0147

Studii in silico și experimentale ale unor platforme genetice mobile de rezistență multiplă la antibiotice. (RO) RAPORT FINAL DE ACTIVITATE Titlul proiectului STUDII IN SILICO ȘI EXPERIMENTALE […]