Proiect PN-III-P2-2.1 – PED-2021-2193

Formulări topice multifuncționale inovatoare, bioactive pentru gestionarea rănilor maligne. Rezumatul proiectului   Rănile maligne (RM) sunt condiții incurabile, severe și debilitante care apar în mod normal […]

PN-III-P3-3.1-PM-RO-CN-2018-0147

Studii in silico și experimentale ale unor platforme genetice mobile de rezistență multiplă la antibiotice. (RO) RAPORT FINAL DE ACTIVITATE Titlul proiectului STUDII IN SILICO ȘI EXPERIMENTALE […]

ERANET-JPI-EC-AMR -AWARE-WWTP

Rezistența la antibiotice în apele uzate: riscuri de transmitere la angajați și la rezidenții din proximitatea stațiilor de tratare a apelor reziduale. Obiective     […]

PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0114

Selectia si diseminarea genelor de rezistenta la antibiotice de la nivelul statiilor de epurare a apelor uzate in mediul acvatic si sectorul clinic (RADAR). Selection […]

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0921

Metodă rapidă bazată pe citometria în flux pentru detectarea microorganismelor și testarea sensibilității la antibiotice direct din produsele patologice. Obiectivele specifice     Investigarea prin […]

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0369

Transferul cunoaşterii privind investigarea proprietăţilor antiinfecţioase şi antitumorale ale unor noi formulări cosmetice si farmaceutice pe bază de extracte naturale. Workshop-ul proiectului: Rezumatul proiectului   […]